Ontstaan van de Zinbrengers

In de zomer van 2022, na een fantastische summer school, voelden we met de groep deelnemers dat onze gezamenlijke reis nog niet ten einde was. Zo zijn de Zinbrengers ontstaan om te leven volgens je eigen ritme, zelf de zin van je leven (terug) te ontdekken en indien je dat wenst anderen te inspireren hun licht terug te vinden.
Laat je leiden en begeleiden door de groeiende wijsheid van de mede Zinbrengers die al aanwezig zijn. 

Ontwerp Logo: Benten Martens

Zinbrengers filosofie

Wij geloven in leren op je eigen tempo en op een manier die best bij je past. Wanneer je bovendien kan leven en werken volgens je eigen ritme kan je vaak zo veel meer dan je voor mogelijk hield. Het is mogen in en uit bewegen doorheen de verschillende lagen.

In onze kern stellen wij plant, mens en dier voorop met het oog op toekomstige generaties. Samen kunnen we meer dan alleen. En toch kunnen we daarbij onze eigen individualiteit en uniekheid behouden. We kunnen een brug vorm tussen onze eigen kleine eilandjes en de ruimere lagen van de maatschappij. We mogen onszelf her-uitvinden in een veilige ruimte voor we dit delen met de mogelijke kritiek van de buitenwereld.

Ben je benieuwd hoe dit leren op eigen tempo in de praktijk gebracht wordt? Neem dan een kijkje bij de Bibliotheek -cursussen

Zhendria ledenplatform

Als platform waar de cursussen op ondergebracht werden gebruiken we het Zhendria platform. Dit is de oorspronkelijke naam die Steffie gebruikte voor haar haven van rust en creatie. De hosts van vipmembervault hebben een heel mooie filosofie en streven naar een optimale gebruiksvriendelijkheid. 

Klaar om een zinbrenger te worden...

Zinbrengers is voor jou als je wil rust in de chaos vinden, (leren) leven vanuit je innerlijke natuur en dit uitstralen naar je omgeving. Samen met een groep gelijkgestemden is het een mix van vooruit gaan EN durven stilstaan.

Het is Zinbrengen in je eigen leven en in dat van de mensen om je heen.

Bij een lidmaatschap tot de groep krijg je:

*1 maandelijkse groeicoaching voor wie een nuttige bijdrage wil leveren in de wereld. 
*1 maandelijkse energiecoaching.
*1 Qi Gong sessie per maand om niet alleen mentaal, maar ook fysiek te ontspannen en energie op te doen.

 

*Alle groepsmomenten gaan online door op wisselende tijdstippen om iedereen de kans te geven eens aan te sluiten. Opnames blijven 14 dagen beschikbaar (enkel in audioversie) om de privacy van de deelnemers te helpen bewaren.

Bonus:

Naast de groepsmomenten krijg je ook toegang tot bepaalde basiscursussen uit de bibliotheek. Het gaat hierbij om leven volgens het ritme van de natuur met maandelijkse inhoud over het wiel van het jaar en hoe elke maan(d) een specifieke energie heeft. (waarde 360€)

+ Je ontvangt het online maandagboek met een maan lang een dagelijkse gedachte of quote om mee aan de slag te gaan. (waarde 33€)

Probeer voor 1 maand

Zinbrenger lidmaatschap maand

€ 30,00
Probeer voor 1 maand

Zinbrenger lidmaatschap maand

€ 30,00

Word lid van de Zinbrengers groep met 3 online groepscirkels per maand en bijhorend cursusmateriaal op de ledenruimte. Er zijn ook gelegenheden om in persoon samen te komen.

Hiermee verkrijg je toegang voor 1 maand. 

Levenslang toegang

Zinbrenger lidmaatschap jaar

€ 360,00
Levenslang toegang

Zinbrenger lidmaatschap jaar

€ 360,00

Word lid van de Zinbrengers groep met 3 online groepscirkels per maand en bijhorende inhoud op de ledenruimte.

Hiermee betaal je lidmaatschap voor 1 jaar. Daarna blijf je toegang hebben tot de bestaande lesinhoud en maandelijkse nieuwe groepscirkels. Bijkomend cursusmateriaal kan modulair apart aangekocht worden.

Zo houden we dit betaalbaar voor iedereen en kies je zelf je weg van eventueel verder leren en groeien.