Warme Welvaart

Gepubliceerd op 2 juli 2023 om 08:50

Bijdrage door Zinbrenger Delphine

Op donderdag 15 juni om 19u30 organiseert LETS Vlaanderen een workshop met LETS Brugge.
Hoe ga jij om met de uitdagingen van vandaag? Voel je je soms machteloos? Wat zou je er dan van
zeggen dat die machteloosheid voor niets nodig is? Vandaag de dag bestaan er al systemen en
oplossingen die ons door deze en andere crisissen kunnen leiden. Tijdens de workshop denken we na over manieren om samen met anderen (je buurt, omgeving, collega’s) waarde te doen ontstaan uit interacties en uit onze eigen talenten. Kan je je leven inrichten op een manier waarop je minder afhankelijk wordt van geld en/of (de klassieke) economie? En heeft dat echt een meerwaarde en/of leidt het tot een groter gevoel van welzijn? Of helemaal niet? Daar gaan we samen over in gesprek.
Kom je met ons meedenken? Zowel LETS'ers als niet-LETS'ers zijn welkom, dus breng gerust vrienden
mee.

Zo’n mooie uitnodiging kon ik niet aan me laten voorbijgaan. Samen met een medezinbrenger schreef ik me, als Letser uit Lets Leie (omgeving Kortrijk) in voor deze workshop in Brugge.


Ik stapte in Lets Leie in 2017, maar had wat tijd nodig om het systeem en de mogelijkheden ervan te
leren kennen op mijn eigen tempo. Aanvankelijk was het nog schoorvoetend eens een vraag posten,
maar naarmate ik meer mensen leerde kennen door vooral in het begin op het aanbod van meer
ervarene medeletsers in te gaan, groeide mijn nieuwsgierigheid en enthousiasme. Wat een leuk
systeem om mensen dichterbij in de buurt te leren kennen, eens te mogen proeven van nieuwe
dingen of van een mooi aanbod in mijn eigen interesses, en dat op een manier waarop geld geen
drempel meer hoeft te zijn waar je telkens weer afweging in moet maken, als je single leeft van een
bescheiden uitkering.


Zo volgde ik al via interlets (tussen groepen verder weg) een gezellige workshop boekbinden, vond ik
toen ik in nood zat last minute vervoer naar en gezelschap bij een vervelend ziekenhuisonderzoek, of
kwam iemand me helpen met het reinigen van mijn lichtkoepels zonder dat ik vruchteloos moest
zitten wachten op een vakman die het te druk heeft en stevig doorrekent.


Er waren ook mensen met wie ik ondertussen een vriendschap uitbouw, met andere mensen klikt
het minder en is er gewoon een soort zakelijke transactie. Het is een uitnodiging om ook in deze
interacties grenzen en behoeften (nog beter) te (leren) voelen, te kunnen formuleren en overeen te
komen over de waarde van wat geruild wordt, voor mij en voor de ander.


Het is ook een uitnodiging om te kijken naar ‘wat heb ik te bieden’, wat wil ik heel graag bieden,
delen, uitproberen. En misschien is dit wel meer dan ik aanvankelijk dacht. Het is ook een uitnodiging
om niet alleen maar te bieden of niet alleen maar te ontvangen/vragen, maar beide in evenwicht te
brengen.


Deze workshop vertrok vanuit een kennismaking met de mensen uit andere letsgroepen of die (nog)
geen lid waren, om elkaar kort te leren kennen. Na ook een korte voorstelling van 2 mensen van Lets Vlaanderen, kregen we elk post-its waarop we thema’s mochten noteren waar we tegenaan liepen, een nood rond voelden, waarvan we vonden dat het anders/beter kan. Heel algemene maatschappelijke of persoonlijker thema’s. De uitnodiging was om zo breed mogelijk te gaan en gewoon neer te schrijven wat eerst in ons opkwam, zonder er bij na te denken. In groepjes van 4 mochten we deze thema’s overbrengen op een groter blad en groeperen. En toen kregen we elk een blad waarop we zo’n thema schreven. Dit blad ging rond in het groepje van 4 waarbij elk een mogelijk antwoord/oplossing/invulling van dit thema mocht schrijven, tot het bij jou terug kwam.
Daarna was het de bedoeling 1 thema uit te kiezen en in het groepje verder uit te werken, te
brainstormen over mogelijkheden om ermee om te gaan. In de bredere zin, of binnen een letsgroep.
Er was te weinig tijd om hier echt diepgaand op in te gaan en niet iedereen had meteen een
‘oplossing’ klaar, dat was ook niet de bedoeling.


Ik merkte dat het heel inspirerend werkte voor mij om op die manier eens zaken te bekijken waar ik
tegenaan liep. Het is makkelijk om dingen te vinden die ‘niet werken’, bepaalde systemen die
duidelijk op bepaalde punten tekortschieten wegens een gebrek aan afstemming. Onderwijs,
gezondheidszorg, de arbeidsmarkt,… Ze zijn gestroomlijnd in een heleboel regels waarbij er vaak te
weinig ruimte is voor hoogst individuele talenten en beperkingen, waar die niet in een vastgelegde
‘norm’ passen. Maar als je op de stoel komt te zitten van degene die mag nadenken (zonder
beperking) over hoe het dan wel zou mogen/kunnen, hoe je evolueert binnen je eigen netwerk naar
een andere invulling hiervan, blijkt dat toch niet zo eenvoudig te zijn.


Wat kunnen wij zelf doen? En niet alleen, maar samen?


Dat is de vraag waar we ons over bogen en waar we alvast een begin mee maakten.
De groepjes mochten hun thema in de grotere groep brengen en kwamen met heel wat reeds
bestaande mooie initiatieven waar we vaak nog niet het bestaan van kennen. Het was mooi en
hoopvol om te horen dat er al heel wat bezig is. Het was mooi en hoopvol om zelf te mogen
meedenken. En ik ben zeker geïnspireerd naar huis gegaan, gemotiveerd om deze vraag in mijn eigen
leven mee te nemen. 


Als ik mezelf betrap op me frustreren over dingen die ik niet meer wil, dat ik mezelf de vraag mag
stellen: ok, we weten wat we niet willen, maar wat/hoe wil ik het dan wel? En daarover in gesprek
gaan. Want als ik nog iets meeneem uit de workshop, dan is het ook wel: ik hoef het niet (langer)
alleen te doen. Warme Welvaart maken we samen, als we ons durven openstellen en in gesprek
gaan. Ook voor mij als nog steeds behoedzame introvert bij momenten toch wel een beetje een
avontuur.


Er is ons vanuit Lets Vlaanderen een verslag beloofd van deze workshop. Mocht je daarin interesse
hebben na het lezen van dit blogje, contacteer met gerust.


Hier nog even een linkje naar LETS:
https://www.letsvlaanderen.be

Reactie plaatsen

Reacties

Eline
een jaar geleden

Prachtig, Delphine! Bedankt om te delen.

Martine D'hooge
een jaar geleden

🥰